lielanouri69@gmail.com 09399972438

اخبار

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر: گروه پروداکت درحوزه زمینه آموزش و خدمات فعالیتهای زیر در خدمت شماست : نرم افزاری : 1 – برنامه نویسی 2- طراحی سه بعدی 3 – طراحی دو بع ...

۱۳۹۷/۰۴/۱۳
829 بازدید